Chính sách bảo mật

by Thùy Dương

Tại Vinabeauty, sự riêng tư của khách truy cập là cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi. Chính sách bảo mật cho bạn biết chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân đã thu thập của bạn tại trang web này như thế nào. Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật trước khi sử dụng trang web Vinabeauty hoặc trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho chúng tôi.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Khi sử dụng trang web Vinabeauty, bạn đang chấp nhận những điều được mô tả trong chính sách bảo mật. Những điều này có thể thay đổi, nhưng bất kỳ thay đổi nào cũng đều sẽ được cập nhật. Bạn nên xem lại chính sách bảo mật và đảm bảo rằng mình hiểu các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp sẽ được sử dụng như thế nào trước khi bạn truy cập trang web.

Chính sách của chúng tôi là giữ kín thông tin cá nhân nhận được từ trang web Vinabeauty hoàn toàn bí mật và chỉ dùng cho mục đích nội bộ. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên nào khác. Hãy yên tâm rằng chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với sự cẩn trọng tối đa.

THU THẬP THÔNG TIN

Chúng tôi chỉ thu thập các thông tin định danh cá nhân như: Tên, địa chỉ, email, số điện thoại,… khi khách truy cập tự nguyện gửi cho chúng tôi. Thông tin này chỉ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của khách hàng.

Thông tin chúng tôi thu thập có thể bao gồm: Tên, chức danh, tên công ty hay tổ chức, e-mail, điện thoại và ngày sinh nhật của bạn. Chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định khác như: Loại trình duyệt bạn sử dụng; ngày và thời gian bạn truy cập vào trang web Vinabeauty; các trang bạn truy cập khi mở trang web và địa chỉ trang web mà từ đó bạn kết nối trực tiếp đến trang web của chúng tôi,… Thông tin này được chúng tôi sử dụng để giúp cải thiện và quản lý trang web của mình.

PHÂN PHỐI THÔNG TIN

Chúng tôi cam kết xử lý tất cả dữ liệu khách hàng dựa trên tiêu chuẩn của Pháp lệnh dữ liệu cá nhân (Riêng tư) ở Việt Nam. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán, chia sẻ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào khác hơn là trao đổi với bạn về các sản phẩm, hỗ trợ thông tin hoặc thư mời đến các sự kiện của chúng tôi.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các cơ quan chính phủ hoặc các công ty khác hỗ trợ chúng tôi trong việc phòng chống gian lận hoặc điều tra. Chúng tôi có thể làm như vậy khi:

- Được pháp luật cho phép hoặc theo yêu cầu của pháp luật;

- Cố gắng bảo vệ hoặc ngăn chặn gian lận thực tế hoặc nguy cơ có thể xảy ra giao dịch trái phép;

- Điều tra gian lận đã xảy ra.

Tại Vinabeauty, chúng tôi cam kết mọi thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu giữ một cách an toàn nhất. Chỉ có các nhân viên, các đại lý và nhà thầu được ủy quyền (người đã đồng ý giữ thông tin an toàn và bảo mật) có quyền tiếp cận các thông tin này.